Whiskyprovning

Vi organiserar och leder whiskyprovningar i slutna sällskap.
Varje provning är unik då temat skapas tillsammans med er. Vi tillhandahåller glas och anskaffar dryck.

Förfrågan och önskemål om tema: